Utan gluten och dess dolda källor!

    I sommar har det florerat artiklar kring hur stort mörkertalet verkar vara kring de som har celiaki men inte blivit diagnostiserad. Man överväger även att screena alla barn före 13-årsålder för att komma åt det stigande antalet diagnosticerade med celiaki… Det kan vara bra å ena sidan. En obehandlad celiaki kan resultera i en mängd …

Utan gluten och dess dolda källor! Read More »