Symtom

Symtom gluten

Tarmsymtom: magsmärtor, uppspänd buk, kräkningar, diarré, förstoppning; gasbildning, illamående

Blod- och näringsbrist: lågt blodvärde (Hb), brist på kalcium, järn, vitamin B12, folsyra

Autoimmuna sjukdomar: diabetes typ 1, psoriasis, ledsjukdomar, MS

Psykiska symtom: trötthet, nedstämdhet, hyperaktivitet; humörsvängningar, depressiva besvär, depression

Övriga fysiska symtom: menstruationsrubbningar, försenad pubertet i tonåren, avflackande tillväxtkurva, upprepade attacker med lågt blodsocker, muskelvärk, ledvärk, viktminskning, blåsor i munnen

Följdsjukdomar: ledinflammation (artrit); benskörhet (osteoporosjukdomar i extremiteternas nerver (polyneuropati) demens, cancer

Symtom komjölksallergi

Hud: eksem, hudrodnad, klåda, nässelutslag och svullnad

Mage-Tarm: Diarré, förstoppning, kolik, kräkning, magont, blod i avföringen, svårt att ta upp näring

Luftvägarna: Astma, hosta och snuva.

Autoimmuna sjukdomar: diabetes typ 1, psoriasis, ledsjukdomar, MS

Allmäna besvär: Allmän irritation, gråt, huvudvärk, håglöshet, oro, rastlöshet, slöhet och överaktivitet, inflammation i mellanörat.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *