Aluminium – en stor hälsofara?

Just nu skrivs det mycket kring aluminium och dess påverkan på vår hälsa. Vi känner att det är viktigt att belysa och lyfta detta. Ytterligare en grej att vara ”rädd” för tänker ni. Ja faktiskt, den processade maten är något vi ska undvika så långt det går. Och att undvika den processade maten behöver inte …

Aluminium – en stor hälsofara? Read More »